ZAMS  f
Vegeu un terme que hi ha més amunt. seqüència principal d’edat zero
zenit  m
es cenit m, zenit m
en zenith n
Punt de la volta celeste directament sobre el nostre cap. Vegeu també nadir.
zero absolut  m
es cero absoluto m
en absolute zero n
Temperatura més baixa que es pot assolir, en la qual cessa tot moviment mecànic no quàntic de la matèria. Correspon exactament a 0 K (una mica menys de –273 °C).
zodíac  m
es Zodíaco m
en zodiac n
Conjunt de les dotze constel·lacions per les quals es mou el Sol quan segueix el seu camí sobre l’eclíptica. La precessió dels equinoccis, descoberta per Hiparc en el segle II aC, ha canviat la posició de l’equinocci vernal, que s’ha desplaçat de la seva posició original en la constel·lació d’Àries (per això aquest equinocci rep també el nom de punt d’Àries, com també el punt Libra designa l’equinocci de tardor) a la constel·lació dels Peixos. A més, el Sol ressegueix actualment 13 constel·lacions (i no pas 12). Tots aquests factors fan que en l’actualitat les dates de l’horòscop estiguin desplaçades de l’ordre d’un mes respecte a la seva situació original establerta fa més de 2000 anys. Per exemple, el Sol va travessar els Peixos, i no Àries, entre el 21 de març i el 19 d’abril de 2000.
zona d’elusió  f
es zona de elusión f
en ZOA n, zone of avoidance n
Regió irregular que cobreix aproximadament un 20 % de l’esfera celeste ocupada pel pla de la Via Làctia. En aquesta regió l’absorció deguda a la pols interestel·lar és tan gran que bloqueja la visió de l’Univers extragalàctic en l’òptic.
zona de convecció  f
es zona de convección f
en convection zone n
Regió de l’interior de les estrelles en què el material està en constant moviment convectiu. En el Sol, aquesta regió s’estén des de la superfície fins a una profunditat d’uns 200.000 km.
zona de subducció  f
es zona de subducción f
en subduction zone n
Zona de col·lisió entre dues plaques tectòniques que obliga a una de les plaques a esfondrar-se en el mantell.
zona de transició  f
es zona de transición f
en transition zone n
Regió de l’atmosfera del Sol que separa la cromosfera de la corona, on la temperatura augmenta dràsticament.
zona habitable  f
es zona habitable f
en habitable zone n
Regió al voltant d’una estella on les condicions físiques (temperatura, pressió, densitat, contingut de la radiació, contingut material, etc.) són favorables per al desenvolupament de la vida.
zona radiativa  f
es zona radiativa f
en radiation zone n
Regió de l’interior d’una estrella en què la difusió radiativa és el mode dominant de transport d’energia.
zones  f pl
es zonas f pl
en zones n pl
Bandes clares de l’atmosfera dels planetes jovians, corresponents a regions d’altes pressions en què els corrents de convecció impulsen el material atmosfèric cap amunt. Vegeu també cinturons.