Buscadors en català
El cercador de Vilaweb
Cercat
Som-hi
MallorcaWeb, MenorcaWeb, EivissaWeb i FormenteraWeb. Cercadors Tot Balears a internet!
El cercador
La Drecera
La Teranyina
UEP!
El Guaitador
La Tecla
Cercador i recursos en català
Un buscador basat en els continguts del Open Directory Project
Google també disposa de cercador de pàgines en català
Versió catalana del popular cercador

Autoaprenentatge de català

Última actualització: 4 de novembre de 2002. Comentaris: correu electrònic