el que
El grup el que només és correcte quan es pot canviar per allò que o aquell que.
(Igualment les altres combinacions: la que, les que, els que)

Les combinacions el que, el qui no es poden canviar mai per el qual.

Exemples:

T'han portat el que / allò que havies encarregat?
L'examen de demà i el que / aquell que vam fer fa temps, no puntuen.

Vés amb compte amb el que / això que dius.
Vés amb com compte amb el qual dius.

Index de les fitxes