fins a / fins
La preposició compostafins a només perd la a en alguns casos.
fins a + articles,noms, adjectius numerals, infinitius
fins + alguns adverbis, els demostratius, la conjunció que
Exemples:

Anirem fins a casa
Anirem fins al carrer Pelai
Saps comptar fins a 10?
No pararàs fins a fer-lo plorar
No pararàs fins a fer-ho malbé

Fins aquí
Fins aquell dia

Index de les fitxes