la qual cosa / cosa que
Quan l'antecedent és tota una oració fem servir la qual cosa o cosa que

Exemples:

Va ploure molt, cosa que provocà que se suspengués el concert.
No els han donat permís, la qual cosa és injusta.

Index de les fitxes