o
La conjunció o no canvia mai en "u" davant d'una paraula començada amb o

Exemples:

Feines o ocupacions
Escriu una frase o oració

Index de les fitxes