per què / perquè
per què és la combinació de la preposició per + què (relatiu o interrogatiu)
perquè és una conjunció:
causal = ja que
final = a fi que

el  perquè = substantiu (el motiu)

Exemples:

No comparteixo els ideals per què (pels quals) lluites.
No sé per què (per quina raó) no se m'engega el cotxe.
Plora perquè té son.
Regueu les plantes sovint perquè arrelin.
El perquè de tot plegat.

Index de les fitxes