que (conjunció)
No podem anreposar cap preposició a la conjunció que, però sí al relatiu què

Exemples:

No es van adonar que els havien pres la cartera.
Tinc por que vingui.
Avisa'l que no hi ha classe.
Està segura que aprovarà.
Fixa't que no porta accent.

Index de les fitxes