amb, en + infinitiu
Les preposicions en i amb + infinitiu es canvien per a o de

Exemples:

Només pensa en l'exit
Només pensa a tenir èxit

Index de les fitxes