que (relatiu)
Només el que relatiu substitueix un SN
Exemples:

La noia que va venir l'altre dia és actriu / Diu que és actriu.
Vam trobar el llibre que havíem perdut / Ens vam adonar que havíem perdut el llibre.

Index de les fitxes