se sent o es sent?
Davant d'un verb que comença amb el so [s], és recomanable d'escriure la forma se en comptes de la forma es del mateix pronom.

Exemples:

No se sent bé.
Encara no se sap la data de l'examen.
Ja se solucionarà algun dia.
Aquesta festa no se celebra.

Index de les fitxes