tan / tant
Tan complementa un adjectiu o un adverbi
Tant complementa un nom o un verb

Exemples:

No siguis tan antipàtic
Per què véns tan aviat?
No pateixis tant!
És que gastes tant (de) paper!

Index de les fitxes