pot ser que / potser 
(estructures per expressar suposicions)
pot ser que
(verb poder +ser+que)
/p o oberta t/

potser
(adverbi de dubte)
/putse/

+ verb en subjuntiu
+ verb en indicatiu

Exemples:

Pot ser que no trobin entrades ( subjuntiu)

( = És possible que ...)

Pot ser que hi hagi vaga (subjuntiu)

Pot ser que perdem l’avió (subjuntiu)

Pot ser que en suspengui quatre (subjuntiu)

Potser no trobaran entrades (indicatiu)

Potser hi ha / hi haurà vaga (indicatiu)

Potser perdem / perdrem l’avió (indicatiu)

Potser en suspèn / suspendrà quatre (indicatiu)

Index de les fitxes