L'accentuació gràfica
No totes les síl·labes tòniques porten accent gràfic. En general els monosíl·labs no s'accentuen llevat dels que han de portar accent per distingir-se d'altres mots que s'escriuen igual.

 

Agudes
S'accentuen gràficament si acaben en vocal, en vocal+s o en les terminacions en o in.*
capità domàs

cafè comprès entén

camí avís Berlín

meló arròs

hindú abús

Planes
S'accentuen si no acaben en cap de les terminacions establertes pels mots aguts.
ànec, caràcter, dèbil, érem, plàtan, públic, etc.
Esdrúixoles
S'accentuen totes.**
càlida, fàbrica, única, pàgina, etc.

*La i i la u d'aquestes terminacions han de ser sons vocàlics per anar accentuats. Si formen part d'un diftong no es consideren vocals i, per tant, no s'accentuen.

Exemples: sereu, servei, hereu, desmai, etc. no s'accentuen.

serè, veí, agraí, etc. porten accent ja que hi ha hiat.

**Cal recordar que quan hi ha hiat i, per tant, es trenca el diftong, cal comptar dues síl.labes i sovint la paraula esdevé esdrúixola.

Exemples: Ciències, Sílvia, Antònia, història, etc.

Index de les fitxes