apòstrof + s líquida
Els articles el, la i la preposició de s'apostrofen davant de les paraules començades amb s líquida
Exemples:

L'staff
L'Scala de Milà
d'Stalin

Index de les fitxes