L'accent diacrític
S'anomena accent diacrític aquell que porten determinats mots que, segons les normes generals, no n'haurien de dur però que accentuem per distingir-los d'altres mots que s'escriuen igual.

Per tenir en compte els més freqüents els podem dividir en tres grups:

1. Formes verbals

- verb ésser:

sóc

és 

són

- verb donar: dóna,
dónes

- verb venir: véns 

vénen

- verb tenir:

- verb saber: sé 

- verb moldre: mòlt

 

soc o soca (nom)

es (pronom)

la son (nom)
 

la dona,
les dones.

vens (verb vendre)

venen (verb vendre)

te (nom de beguda)

se (pronom)

molt (quantitatiu)

2. Noms
- bóta (de vi) 

- Déu (divinitat)

- ós (animal) 

- nét,néta (parents) 

- (extremitat) 

- móra (fruita) 

- pèl (vellositat)

- sòl (terreny) 

- ús (usar)


bota (calçat)

deu (número, font, v. deure)

os (ossamenta)

net, neta (adjectiu)

ma (possessiu)

mora (àrab)

pel (contracció)

sol (adjectiu, astre)

us (pronom)

3. Altres formes
- més (quantitat) 

- (riquesa)

- (afirmatiu) 

mes (període de l'any)

be (xai)

si (condicional)

Index de les fitxes