bo / bon
Davant del nom s'usa bon
En els altres casos, s'usa bo
Exemples:

És un bon ordinador
Aquest llibre no és gaire bo

Index de les fitxes