La coma (,)
Entre subjecte i predicat, no hi hem de posar coma.
Podem, però, posar-hi elements entre comes, entre guionets o entre parèntesis.

Index de les fitxes