compondre / composar
El terme correcte és compondre, en el sentit de fer, formar un tot reunint o combinat diversos elements o diverses parts.
Exemples:

Ell mateix ha compost la lletra i la música.
De quants membres es compon la comissió?

Index de les fitxes