degut a 
L'expressió degut a és un calc de la locució castellana "debido a". Val més fer servir a causa de / gràcies a / per culpa de / per raó de.
Exemples:

L'excursió es va suspendre per culpa del / a causa del mal temps.
Li faran un homenatge gràcies a / a causa de la seva trajectòria artística.

Index de les fitxes