destinació / destí
destinació: Acció de destinar // Lloc on és tramesa alguna cosa o es dirigeix algú.
destí: Sort reservada a cadascú // Fi darrer de l'home, del món i de la història.
en castellà: "destino"

Exemples:

El destí d'aquella carta era perdre's, és a dir, no arribar a la seva destinació.

La destinació de l'avió era París, però el destí el va portar a Roma.

Index de les fitxes