doncs / ja que
La conjunció doncs noté valor causal i no es pot canviar per ja que o perquè

Exemples:

Hi vam anar amb cotxe doncs era molt luny.
Hi vam anar amb cotxe perquè era molt lluny.

Index de les fitxes