UB Avaluació de la llengua de la documentació
administrativa. Curs 1992-93
Comentaris: jaume@slc.ub.es