Les dades de l'estudi de l'evolució de la llengua de les tesis doctorals des del curs 1989-90 fins al 2004-2005, elaborat pels Serveis Lingüístics, indiquen que l'índex de l'ús del català en aquest àmbit es manté estable. Aquestes dades han estat obtingudes amb la col·laboració d'Organització i Atenció a Estudiants i Centres.