Castellano
English

Informació sobre la llengua de la docència
 

La llengua de la docència a la UB

La llengua de la docència en els postgraus i en els programes de doctorat de la UB

Llengües utilitzades en  la docència de la UB (percentatges per centres, ensenyaments i departaments)

Informació sobre la llengua de cada grup classe (enllaç a la guia de l'estudiant d'alguns ensenyaments de la UB)

Assignatures de lliure elecció de la UB impartides en una llengua estrangera


Retorn al full inicial
 Comentaris: dcasals@ub.edu
Última actualització: 25.05.2004