Altres dades sociolingüístiques
 

Llengua de la documentació administrativa. Curs 1992-93
Llengua de la bibliografia recomanada. Curs 1997-98

 Retorn a: Dades sociolingüístiques - Full inicialComentaris: dcasals@slc.ub.edu. 
Última actualització: 24.12.2001