El català a la Universitat de Barcelona

Enllaços a altres webs d'informació sobre la llengua catalana

Lingcat. Introducció a alguns aspectes actuals de la llengua catalana
Informe sobre política lingüística. Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
Informe sobre la situació de la llengua catalana (2003-2004). Observatori de la Llengua Catalana
Estadística d'usos lingüístics a Catalunya 2003. Secretaria de Política Lingüística i Idescat
El català, llengua d'Europa
El català més a prop. Administració oberta de Catalunya: CAT365
Llengües d'Europa (Ciemen): català
Símbols nacionals: la llengua catalana
Tot sobre la llengua catalana. (Lincaweb).
La diversitat lingüística a la Unió Europea. Mapa i llista de llengües. Secretaria de Política Lingüística
Mapa dels dialectes de la llengua catalana
Barcelona i Catalunya: una mica d'història i geografia
Catalunya hoy (Cat Hoy)
Casals i centres catalans al món
European Bureau for Lesser Used Languages: Catalan
Euromosaic: Catalan
Institut Ramon Llull. Projecció Exterior de la Llengua i la Cultura Catalanes
Comentaris: david@slc.ub.es
Última actualització: 24.01.2001