Premi
el botó:

1. Docència impartida

Graus

Grau de Sociologia
Grau d’ Administració i Direcció d’Empreses
Grau de Comunicació i Indústries Culturals
Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració
Grau de Criminologia
Grau de Gestió i Administració Pública
Grau de Relacions Laborals
Grau de Psicologia
 Màsters Universitaris
Màster Sociologia: Transformacions Socials i Innovació
Màster en Criminologia, Política Criminal i Sociologia Jurídicopenal
Màster Estudis de Dones Gènere i Ciutadania
Màster de Creació I Gestió d’Empreses Innovadores i de Base Tecnològica
Màster universitari de Màrqueting i Investigació de Mercats (MIM)

Màster Direcció d’Empreses de l’Esport

Màster de Direcció Estratègica de Seguretat I Policia
Màster Anàlisi Politica i Ass. Institucional
Màster Lideratge i Gestió dels Serveis d’Infermeria
Màster d’Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans
 

Extensió Universitaria

Altre docencia (Diplomatures i Llicenciatures)

Ciencia Política
Criminologia
Diplomatura de Ciències Empresarials
Investigació i Tecnicas del Mercat
Sociologia 

Doctorat: Programa de doctorat distingit amb la Menció cap a l’Excel·lència pel Ministeri d’Educació (període de validesa des del curs 2011-2012 al curs 2013-2014)

 Programa de Doctorat en Sociologia

Títols propis de la UB

Criminologia i Política Criminal
Investigació Privada

2. Coordinació de Pla Docents i Assignatures

 

Coordinadors de plans docents

 

3. Innovació i Millora de la Docencia

3.1. GID adscrits al Departament

Grup d’Innovació Docent CEFOCID-Copolis
Grup d’Innovació Docent en Tècniques d’Investigació Social

3.2. Altres grups i xarxes d’innovació docent participats per membres del departament

GIDC-GAP 
IDOSOFA. Xarxa d’innovació docent sobre Societats i Families

4. Projectes d’innovació docent dirigits i/o integrats per membres del departament

Comtracs I, Finalitzat 2010
Comtracs II, Finalitzat 2010
CTC I, GID CEFOCID-COPOLIS
CTC II
IDOSOFA-ACDC
TIS
ISDUB

5. Activitats de formació i divulgació docent

Curs de formació sobre governança (ICE-6 hs)
I Jornades de divulgació de l’innovació i millora Docent (ICE-10 hs)
Seminario de Sociologia política
Taller de Sociologia

 

Creative Commons License WEBUB Dep SAO by NRA is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain License. 19 de juny de 2013.