Premi
el botó:

Actualment, el departament imparteix docència en vuit graus, els graus amb més docència són el grau de Sociologia i grau de Criminologia. Tot seguit podeu consultar els diferents graus en què s’imparteix docència.

Grau de Sociologia

Grau d’Administració i Direcció d’Empreses

Grau de Comunicació i Indústries Culturals

Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració

Grau de Criminologia

Grau de Gestió i Administració Pública

Grau de Relacions Laborals

Grau de Psicologia

Creative Commons License WEBUB Dep SAO by NRA is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain License. 17 de juny de 2013.