Premi
el botó:

Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració

El departament imparteix la següent docènci a:

Codi

Assignatures 2012 -2013

Tipus

Semestre.

Crèdits

362518

Sociologia General

FB

1

6

362519

Estructura social

FB

2

6

362562

Teoria de l’Opinió Pública i la Comunicació Política

Opt

1

3

362559

Polítiques Públiques Específiques II

Opt

2

3

Per més informació consulteu la pàgina: Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració

FB=Formació Bàsica, Opt=Optativa.

Creative Commons License WEBUB Dep SAO by NRA is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain License. Barcelona, 28 de maig de 2013.