Premi
el botó:

Grau de Comunicació i Indústries Culturals

Fomenta la capacitat crítica, analítica i reflexiva en relació amb el fet comunicatiu amb un coneixement humanístic, artístic i tècnic de les formes, processos i tendències dels diferents tipus de comunicació (oral, escrita, visual, audiovisual i multimèdia).

El departament imparteix la següent docència:

Codi

Assignatures

Tipus

Semestre.

Crèdits

363932

Cultura i   Comunicació

ob

1

6

Per més informació consulteu la pàgina: Grau de Comunicació i Indústries Culturals.

Ob=Obligatoria.

Creative Commons License WEBUB Dep SAO by NRA is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain License. Barcelona, 28 de maig de 2013.