Premi
el botó:

Grau de Criminologia

El departament imparteix la següent docència:

Codi Assignatures Tipus Semestre. Crèdits
362603 Introducció a la Sociologia

FUND

1

6

362634 Metodologia   Científica

OB

1

6

362636 Tècniques Inv. en Criminologia I

OB

1

6

362638 Tècniques Inv. en Criminologia II

OB

2

6

362644 Polítiques de Seguretat i   Prevenció (M0)

OB

2

6

362654 Sociologia   del Dret (M0)

OB

2

6

362649 Avaluació de Programes i   Polítiques Públiques

OB

1

6

362651 Delinqüencia Sexual i de Gènere

OB

1

6

362674 Anàlisi i Gestiò del   Risc i de la Seguretat (M0)

Opt

1

3

362673 Delinqüencia   de l’Estat, Organitzacions i Professions

Opt

2

1.5

362672 Sociologia   de la Policia

Opt

1

3

362763 Pràctiques

2

6

362762 Treball de Fi de Grau

2

6

Per més informació consulteu la pàgina: Grau de Criminologia

Fund= Fundamental, Ob=Obligatoria, Opt=Optativa.

Creative Commons License WEBUB Dep SAO by NRA is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain License. Barcelona, 28 de maig de 2013.