Premi
el botó:

El departament imparteix la següent docència:

Codi

Assignatures

Tipus

Semestre.

Crèdits

362512

Sociologia

ob

1

6

362615

Tècniques de treball i comunicació

ob

1

3

Per més informació consulteu la pàgina: Grau de Gestió i Administració Pública

 Ob=Obligatoria.