Premi
el botó:

Grau de Relacions Laborals

El departament imparteix la següent docència:

Codi

Assignatures 2012 -2013

Tipus

Semestre.

Crèdits

362573

Sociologia del treball

ob

2

6

Per més informació consulteu la pàgina: Grau de Relacions Laborals

Ob=Obligatoria.

Creative Commons License WEBUB Dep SAO by NRA is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain License. Barcelona, 28 de maig de 2013.