Premi
el botó:

Grau en Empresa Internacional

Grau d’Empresa Internacional

Desenvolupa uns coneixements adaptats específicament a les necessitats derivades de la internacionalització de les activitats econòmiques. S’orienta a gestionar empreses en un context internacional i a fomentar el domini  de les principals llengües del món dels negocis, així com del coneixement de les diferències culturals i la capacitat per adaptar-s’hi.

El departament imparteix la següent docència:

Codi

Assignatures

Tipus

Semestre.

Crèdits

364549

Tècniques de Comunicació Intercultural/Cross-cultrual Communication Techniques

ob

1

6

 

Per més informació consulteu la pàgina: Grau d’Empresa Internacional