Premi
el botó:

Grau de Sociologia

Per  conèixer de manera científica el món en què vivim, i familiaritzar-te amb les principals societats humanes i les dinàmiques socials.  El grau analitza l’evolució, el canvi i les transformacions de les societats contemporànies, així com els instruments d’intervenció social els mercats, les organitzacions i institucions, l’Administració pública i la societat en conjunt.

El departament imparteix la següent docència:

Codi Assignatures Tipus Semestre. Crèdits
360888 Sociologia II ob 2 6
360918 Tècniques d’investigació social: Qualitatives ob 1 6
360919 Tècniques d’investigació social: Quantitatives ob 2 6
360931 Conflictes i Problemes socials ob 2 6
360932 Sociologia de la familia i del cicle vital ob 1 6
360920 Tècniques d’investigació social: Avançades ob 1 6
360922 Tècniques d’investigació social: Programes informàtics ob 2 6
360929 Sociologia de les Organitzacions ob 1 6
360930 Intervenció Política i Social ob 1 6
360933 Sociologia dels Processos Globals ob 2 6
360928 Sociologia de les Professions, Ocupació i Treball ob 2 6
360934 Salut i Benestar ob 1 6
Sociologia de Futur op 1 6
360976 Sociologia dels Gèneres op 1 3
360976 Sociologia de la Sexualitat op 2 3
360945 Estudis Culturals op 2 3
360943 Sociologia de la Seguretat i del Risc op 2 6

 Per més informació consulteu la pàgina: Grau de Sociologia

Ob=Obligatoria, Op= Optativa.

Creative Commons License WEBUB Dep SAO by NRA is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain License. Barcelona, 28 de maig de 2013.