Premi
el botó:

El Màster de Recerca en Sociologia (MRS) és un programa integrat en l’Espai Europeu d’Educació Superior.  Segueix una llarga tradició d’estudis sociològics de postgrau a la Universitat de Barcelona (UB). El seu objectiu és formar investigadors i professionals que desenvolupin i apliquin el coneixement sociològic, contribuent a la resolució de problemes socials, i a l’aplicació de polítiques socials.

El departament imparteix la següent docència:

Codi

Assignatures 2012 -2013

Tipus

Semestre

Crèdits

561712

Tècniques d’investigació social I Ob

1

5

561713

Tècniques d’investigació social II Ob

2

5

565089

Seminari   d’Investigació Opt

2

5

561722

Sociologia   Política Opt

1

5

561726

Seguretat   i Societat del Risc Opt

1

5

Societats Futures Opt

1

5