Premi
el botó:

Presentació

Benvinguts i benvingudes al Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona. Aquest Departament imparteix docència en sociologia en set graus i deu màsters oficials; i participa del Doctorat en Sociologia, que ha obtingut una alta menció d’excel.lencia de qualitat, i que  atrau alumnes de diversos països europeus i Amèrica Llatina, i dóna lloc a la realització de moltes tesis doctorals.

El Departament desenvolupa recerca de qualitat a través dels seus grups de recerca i dels seus investigadors/es en un ampli ventall d’àrees i àmbits temàtics, fent ús de diverses i plurals metodologies de recerca i tècniques avançades d’anàlisi social: estructura social, polítiques socials, criminologia, seguretat i tecnología, grups de convivencia i families, gènere i sexualitat, immigració, control social, treball i relacions laborals, ús dels temps, desigualtat i pobresa, anàlisi de xarxes, sociologia del futur, entre altres.

El Departament mostra una actitud de total obertura cap a la societat que l’envolta, i espera donar resposta a les múltiples demandes de coneixement i de recerca que aquesta necessita en el seu conjunt, i des dels diversos sectors socials, polítics i econòmics. Fa recerca permanentment per a les administracions públiques, locals, autonòmiques, estatals o internacionals,  però també per a fundacions, col·legis professionals, associacions, entitats socials i empreses. El Departament i els seus més de 40 professors/es i investigadors/es aborda, investiga i divulga les seves recerques sobre les diferents temàtiques i problemàtiques que planteja la nova societat del Segle XXI.

La data de creació del departament fou el 15 de maig de 1998, ara ja farà més de quinze anys. Des d’aquella data els directors/es del Departament han estat:  Jesús Manuel de Miguel Rodríguez (maig 1998 – novembre  1999); José Antonio Rodríguez Díaz (desembre 1999 – març 2004); Jaume Farràs Farràs (abril 2004 – octubre 2007); Josep Lluïs Condom Bosch (novembre 2007 – octubre 2011); Jesús Manuel de Miguel Rodríguez (novembre 2011- desembre 2011, membre a càrrec de les funcions de direcció).

Director/a del Departament

Creative Commons License WEBUB Dep SAO by NRA is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain License. Barcelona, 17 de juny de 2013.