Premi
el botó:

Estudiants

1. Dades d’estudiants

Representants dels Estudiants

Alejandro Ceruelo Delgado (Sociologia)
Jose Antonio Domínguez (Sociologia)

Normativa d’estudiants
Estudiar a la UB

2. Accions Tutorials d’estudiants  

◊  Coordinació d’Accions Tutorials al Departament

3. Participació al Pla d’Acció Tutorial de la FEE
◊  Professor Tutor de PAT de Sociologia

Andrés Coco, grau i llicenciatura de SOC
Josep L. Condom, grau de SOC

◊  Professor Tutor PAT de ADE

Josep M. Cortés, grau d’ADE
Lidia Daza, grau d’ADE
José L. Gimenez, grau d’ADE

4. Participació en altres Accions Tutorials de la FEE

◊ Coordinació de Mobilitat Internacional Sociologia:  Anna Escobedo

◊ Coordinació de Pràctiques Externes Sociologia: Clara Camps

Consulta i Tutoria de Professorat (Horaris)

Creative Commons License WEBUB Dep SAO by NRA is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain License. Barcelona, 1 de juliol de 2013.