Premi
el botó:

ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT
Director/a: M. Dolores Peris Pascual
Secretari: Núria Vergés Bosch

Membres del Consell de departament a dret a vot

Comissió Permanent del Consell

Dra. Elisabet Almeda
Dr. Alberto Martín Pérez (Secretari)
Dr. Joan Bellavista (PDI doctor)
Dra. Antonia Collado (PDI doctor)
Dr. Josep A. Rodríguez Díaz (PDI doctor)
Dra. Anna Escobedo (PDI doctor)
Sr. Marius Domínguez (Altre Professorat)
Sra. Montserrat Ferras (Col.lectiu d’ajudants i investigadors)

Representacions a les següents Comissions de la Facultat Economia i Empresa

Comissió Acadèmica: Elisabet Almeda
Comissió de Professorat: Elisabet Almeda
Comissió Dinamització Lingüística: Eduard Resbier
Comissió de Biblioteca: Marga Marí-Klose
Comissió Informàtica i Noves Tecnologies: Josep Lluís Condom Bosch

Representacions a les següents Comissions de la Facultat de Dret

Comissió Acadèmica: Elisabet Almeda
Comissió de Postgrau i Formació Continuada: Josep M. Cortés

Representacions a Ensenyaments

A) Persones que representen al departament a la Comissió del Màster en Sociologia Transformacions socials i Innovació:

Dra. Elisabet Almeda Samaranch
Dr. Josep A. Rodríguez Diaz
Dra. Ana Collado Sevilla

B) Persones que representen al departament a la Comissió del Màster en Criminologia, Política criminal i Sociologia jurídico-penal

Dr. Diego Torrente Robles

C) Persones que representen al departament a la Comissió de Doctorat en Sociologia:

Dr. Joan Bellavista Illa

D) Persones que representen al departament als següents consells d’estudis de la
Facultat d’Economia i Empresa:

Sociologia: Josep Lluís Condom Bosch i Josep M. Cortés
Administració i Direcció d’Empreses: Eduard Resbier
Investigació i Tècniques de Mercat: Josep Lluis Condom Bosch
Empresa Internacional: José Luis Giménez
Diplomatura en Ciències Empresarials: Montse Simó

E) Persones que representen al departament als següents consells d’estudis de la
Facultat de Dret:

Criminologia: Oscar Guasch i Alberto Martín
Gestió i Administració Pública: Antonia Collado
Relacions Laborals: Josep M. Cortés
Ciències Polítiques i de l’Administració: Jordi Caïs

F) Persones que actuaran com a interlocutors del departament als següents màsters de
la Facultat d’Economia i Empresa:

Creació i Gestió d’Empreses Innovadores i de Base Tecnològica: Joan Bellavista
Direcció d’Empreses de l’Esport: Lidia Daza

G) Persones que actuaran com a interlocutors del departament als següents màsters de
la Facultat de Dret:

Anàlisi Política i Assessoria Institucional: Pedro Gallo

H) Persones que actuaran com a interlocutors del departament als següents màsters de
la Facultat de Psicologia:

Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans: Josep Lluis Condom
Bosch

I) Persones que actuaran com a interlocutors del departament als següents màsters de
l’Escola Universitària d’Infermeria:

Lideratge i Gestió dels Serveis d’Infermeria: Oscar Guasch

J) Persones que actuaran com a interlocutors del departament als següents màsters del
Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (Facultat de Geografia i Història):

Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania: Elisabet Almeda.

Creative Commons License WEBUB Dep SAO by NRA is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain License. 1 de juliol de 2013.