Premi
el botó:

GRISA – Grupo de Investigación  en Sociología Aplicada: Calidad de  Vida, Seguridad y ciudadanía. GRISA és un grup de recerca orientat a l’estudi dels problemes socials i les polítiques públiques en els àmbits de la qualitat de vida, la seguretat i la ciutadania. Els seus objectius són (1) Avançar el coneixement en aquestes àrees aplicant metodologies d’investigació rigoroses. (2) Contribuir a formar investigadors participant en programes de doctorat i postgrau. (3) Transferir a la societat el coneixement generat mitjançant publicacions científiques, informes tècnics, i altres formes de difusió. Els seus valors són la qualitat científica, la transversalitat, la transparència, la responsabilitat l’honestedat, i el respecte intel · lectual.

Director: Dirigit per Dr. Diego Torrente

Pagina Web del grup: GRISA – Grupo de Investigación  en Sociología Aplicada: Calidad de  Vida, Seguridad y ciudadanía