Finançament

 

Secció de Lingüística Catalana (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General)

Universitat de Barcelona

 

Institut d'Estudis Catalans

 

Títol del projecte: Desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge autònom del català
Referència:
RecerCaixa 2011
Entitat finançadora: Obra Social "la Caixa", Associació Catalana d'Universitats Públiques
Durada: biennal, 2012-2013, renovat fins al 2014
Nombre de participants: 41 (inclosos els tècnics)
Programa RecerCaixa: http://www.recercaixa.cat/
Categoria: projecte de recerca
Investigadora principal: Clàudia Pons-Moll (UB)
Descripció i objectius del projecte 
Vídeos: vídeo promocional del projecte i vídeo promocional del projecte a Vimeo
Anunci de la concessió del projecte al web del Departament de Filologia Catalana

 

Títol del projecte: Els sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge autònom de la fonètica (tercera fase)
Referència: 2010-MQD-00193
Empresa / Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya
Entitats participants: Universitat de Barcelona; Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Lleida; Universitat Rovira i Virgili
Durada:  des de 09/2010 fins a 09/2011
Nombre d’investigadors participants: 25
Categoria: projecte d’innovació docent
Investigadora principal: Clàudia Pons-Moll (UAB/UB)
Enllaç: http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=fo...

 

Títol del projecte: Els sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l’ensenyament i l’aprenentatge autònom de la fonètica (segona fase)
Referència: 2008-MQD-00189
Empresa / Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya
Entitats participants: Universitat de Barcelona; Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Lleida; Universitat Rovira i Virgili
Durada:  des de 09/2008 fins a 09/2009
Nombre d’investigadors participants: 12
Categoria: projecte d’innovació docent
Investigador principal: Joan Solà Cortassa (UB) 

 

Títol del projecte / contracte: Els sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l’ensenyament i l’aprenentatge autònom de la fonètica
Tipus de contracte: Conveni [dos convenis]
Empresa / administració finançadora: Institut Ramon Llull
Entitats participants: Universitat de Barcelona; Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Lleida; Universitat Rovira i Virgili
Durada:  des de 2006 fins a 2008
Categoria: projecte d’innovació docent
Investigador principal: Joan Solà Cortassa (UB)

 

Títol del projecte / contracte: Els sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l’ensenyament i l’aprenentatge autònom de la fonètica
Tipus de contracte: Conveni [dos convenis]
Empresa / administració finançadora: Casa de les Llengües
Entitats participants: Universitat de Barcelona; Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Lleida; Universitat Rovira i Virgili
Durada:  des de 2006 fins a 2008
Categoria: projecte d’innovació docent
Investigador principal: Joan Solà Cortassa (UB)

 

Títol del projecte /contracte: Els sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l’ensenyament i l’aprenentatge autònom de la fonètica
Referència: Projecte d’Innovació Docent 1222764456
Entitat financiadora: Universitat de Barcelona (segona fase)
Entitats participants: Universitat de Barcelona; Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Lleida; Universitat Rovira i Virgili
Durada:  des de 12/2006 fins a 12/2008
Nombre d’investigadors participants: 10
Categoria: projecte d’innovació docent
Investigadora principal: Josefina Carrera (UB)

 

Títol del projecte / contracte: Els sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l’ensenyament i l’aprenentatge autònom de la fonètica
Referència: Projecte d’Innovació Docent 2006PID-UB/13 (primera fase)
Entitat financiadora: Universitat de Barcelona (primera fase)
Entitats participants: Universitat de Barcelona; Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Lleida; Universitat Rovira i Virgili
Durada:  des de 12/2006 fins a 12/2008
Nombre d’investigadors participants: 10
Categoria: projecte d’innovació docent
Investigador principal: Joan Solà Cortassa  (UB)