accent de frase

Accent més promiment d’una frase o sintagma que destaca, per tant, de la resta d’accents primaris de mot d’una determinada seqüència. Per exemple, tant al sintagma «carrer molt estret» com a la frase «ja t’he dit que tenim  gana», l’accent de frase és el que se situa més a la dreta, indicat en negreta; en el segon cas, a més, el xoc accentual dóna com a resultat un afebliment de la síl·laba immediatament anterior, «nim».