accent primari

Accent propi de la síl·laba més prominent d’una seqüència —per exemple, el que s’assenyala en negreta a carretera [kǝ.rǝ'te.ɾǝ] o al mot castellà jilguero [xil'ɣe.ɾo].