canvi fonètic

Qualsevol canvi històric o cronolectal que té conseqüències perceptives —i, consegüentment, productives— en la pronunciació d’una llengua. Per exemple, en l’evolució del mot llatí RIPARIA al català ribera ([riˈβɛj.ɾǝ] > [riˈβe.ɾǝ] > [riˈβ̞e.ɾǝ]), el fet que el segment oclusiu esdevingui fricatiu i després aproximant implica un seguit de canvis fonètics. Cf. interferència fònica.