epítesi

Inserció d’un so en posició final absoluta de mot. Per exemple, en algunes pronúncies dialectals del català: mar [ˈmart], premi [ˈpɾɛ.mit]. També es coneix com a paragoge.