grup consonàntic

Seqüència de dos o més consonants en un mateix morfema o mot. Les llengües varien molt pel que fa al grau de tolerància en l’agrupació de sons consonàntics. El hawaià, el japonès i el mandarí, per exemple, es troben entre les menys tolerants, mentre que l’anglès i el rus són de les més tolerants. Cf. fonotaxi.