Africada Alveolar Sonora

Vídeo

Tzara

atzar

atzarós

sutzura

dotze

analitzi

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció seguida d'una constricció del pas de l'aire produïdes pel contacte i la proximitat entre la part anterior de la llengua i la part interior de les incisives superiors i/o la part més anterior de la cornisa alveolar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

Tzara

atzar

atzarós

sutzura

dotze

analitzi

Taules de sons