Africada Alveolar Sorda

Vídeo

tsar

plats

Tzara

pits

tse-tse

bruts

atzar

atzarós

matsutake

shiatsu

mitsubishi

fujitsu

analitzí

analitze

Itziar

guitzes

Atzeneta

Llàtzer

lletsó

gotzo

sutzura

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció seguida d'una constricció del pas de l'aire produïdes pel contacte i la proximitat entre la part anterior de la llengua i la part interior de les incisives superiors i/o la part més anterior de la cornisa alveolar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i sense vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

tsar

plats

Tzara

pits

tse-tse

bruts

atzar

atzarós

matsutake

shiatsu

mitsubishi

fujitsu

analitzí

analitze

Itziar

guitzes

Atzeneta

Llàtzer

lletsó

gotzo

sutzura

Taules de sons