Africada Postalveolar Sorda

Africada Prepalatal Sorda

Vídeo

Txad

txara

Xina

esquitxi

xurma

cutxo

catxar

maig

   

mig

cautxú

bruig

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció seguida d'una constricció del pas de l'aire produïdes pel contacte i la proximitat entre la part anterior de la llengua i la part posterior de la cornisa alveolar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i sense vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

Taules de sons